JIRA credits

Roll credits...

Informace k licenci

JIRA v7.0.5

Copyright © 2002 - 2015 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Používání tohoto produktu podléhá pravidlům, která jsou obsažena v Atlassian - dohoda s koncovým uživatelem, pokud není použito jiné úpravy.

Tento produkt také obsahuje software vyvýjený Apache Software Foundation.

Tento produkt také obsahuje následující programové knihovny, které jsou chráněny podle GNU LGPL licence:

Tento produkt také obsahuje programový kód vytvořený třetími stranami.

Additional details regarding these and other third party code included in this product, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory under the JIRA installation directory.

License Information for JIRA Plugins

JIRA Service Desk v3.0.5

Autorská práva © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Tento plugin obsahuje také kód napsaný třetí stranou.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

JIRA Agile v7.0.10

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

This plugin includes the following libraries covered by the GNU LGPL license:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.